Til innholdet

Stolte og kompetente medarbeidere betyr alt

For å begeistre kundene, få endring til å skje og for å inspirere dyktige medarbeidere, er kontinuerlig kompetanseheving et viktig satsingsområde for Fjord Line

Foto: Jens Haugen (Anti)

Medarbeiderne er alt

Vår personalstrategi legger stor vekt på faglig og menneskelig utvikling, med et bakenforliggende mål om at medarbeiderne trives, engasjerer seg og kjenner at de har innvirkning på selskapets utvikling og resultater. Vi ønsker å fremheve kompetanseutvikling som et konkret satsningsområde i Fjord Line. Vi respekterer våre medarbeidere og verdsetter handlekraft, ansvar, respekt og engasjement. Personalutvikling er en nøkkelfaktor for å sikre fortsatt framgang og utvikling. Slik får man ut medarbeidernes fulle potensial og egenskaper.

Crew
Foto: Jon Inge Nordnes (Allegro)

Vi bryr oss

Fjord Line jobber målrettet med ansvarsfulle handlingsprogram i alle land og sammenhenger hvor selskapet er virksomme. Det innebærer blant annet at konsernet alltid skal settes sammen med respekt for menneskelige rettigheter, likestilling, gode arbeidsvilkår, sosiale hensyn og et iherdig miljøarbeid. I vår strategi er kundene alltid utgangspunktet. De skal oppleve at de får den servicen de forventer seg, og helst skal vi overgå kundens forventninger.

« Det er en selvfølge at vi alltid møter våre gjester med et smil og engasjement »
Crew
Foto: Jon Inge Nordnes (Allegro)

Vi har en kundekrets bestående av ulike nasjonaliteter og vet at vår framgang avhenger av mangfoldet og kompetansen til våre medarbeidere. Med mangfold sikter vi til ulikhetene som gjør oss alle unike, slik som alder, kjønn, seksuell legning, etnisk tilhørighet, religion, ulike former for funksjonshemming og forskjellige måter å tenke og handle på.

Fokus på lederskap

Under paraplyen Fjord Line Academy startet Fjord Line 2017 lederskapsutdanningen Leading Fjord Line, som umiddelbart ble et populært tiltak. Utdanningen fokuserer på lederskapets rolle i alt vi gjør, både eksternt og internt. Utdanningen er samlingsbasert og gjennomføres i samarbeid med et eksternt firma, hvor man på hver samling deles inn i grupper på cirka 20 ledere.

Crew
The first Leading Fjord Line Team that graduated from our internal Leadership program.

Så langt har vi gjennomført to samlinger. Gjennom lederutdanningen ønsker Fjord Line å skape en ambisiøs, trygg og trivelig atmosfære der medarbeidernes arbeidsinnsatser blir lagt merke til og framheves i et miljø hvor vi samtidig vil begrense sykefraværet. Fleksibiliteten som er innført i Fjord Line gir også gode muligheter til å variere arbeidsoppgavene underveis. Vi vil oppmuntre til god helse, velvære og trivsel.

Vi blir friskere

Konsernets sykefravær var i 2017 3,1% (fordelt på 4,4% for sjøansatte og 1,8% for landansatte), dette tilsvarer en reduksjon på ca. 0,7% mot 2016. Rederiet har i 2017 implementert en ny guide for systematisk håndtering og reduksjon av sykefravær til alle ledere. Vi forventer ytterligere positiv effekt av ny guideline i 2018.

I 2017 var gjennomsnittstallet av ansatte i Fjord Line 716 (698). Kjønnsfordelingen samme år var 412 menn og 286 kvinner. I rederiets ledergruppe, som i 2017 bestod av 10 personer, var 4 kvinner.