Til innholdet

Innsourcing av taxfree – et strategisk viktig grep

I løpet av 2016 overtok Fjord Line driften av taxfree-butikkene på samtlige av våre skip i utenriksfart, henholdsvis MS Oslofjord, MS Stavangerfjord, MS Bergensfjord og HSC Fjord Cat. Fra å være leverandørstyrte driver vi nå taxfree-butikkene – en vital del av selskapets kjernevirksomhet – fullt og helt på egen kjøl. Innfasingen gir oss blant annet større muligheter til å tilpasse utvalg etter både sesong og rute, og har vist seg som et særlig verdifullt grep på ruten Sandefjord-Strömstad, hvor shopping om bord er en vital del av forretningsideen.

Fjord Line har med å ta fullstendig eierskap til taxfree-butikkene lyktes med å gi seg selv både større fleksibilitet og effektivitet – viktige grep for å tilpasse seg kundens behov og ønsker. Grepet må også ses i sammenheng med innfasing av et nytt og moderne POS-system i løpet av 2018, hvor kassesystemene om bord tilpasses en større varebeholdning i konstant endring.

Innfasingen hadde fullårseffekt i 2017 og har gitt positiv effekt i form av betydelig økt inntjening per passasjer.