Til innholdet

Freight

I 2017 tok Fjord Line nye steg i fraktmarkedet. Totalt økte fraktvolumen med 9 prosent, og det til tross for at MS Stavangerfjord var ute av trafikk i seks uker i oktober/november i forbindelse med ombygging. Attraktive seilingstider, økt kundebase og konkurransedyktige priser er sentrale faktorer som har bidratt til det gode sluttresultatet. Freight har særlig hatt en sterk utvikling på Østlandet (Langesund-Hirtshals), samtidig som markedet på Vestlandet er i ferd med å bygge seg godt opp igjen.

Freight i Langesund
Foto: Jon Inge Nordnes

Optimal lønnsomhet er en vesentlig faktor innen Freight. Våre dedikerte avdelinger innen revenue/space management samarbeider derfor kontinuerlig med Freight-avdelingen for til en hver tid å sørge for en best mulig fordeling mellom ordinære personbiler og frakttransport på bildekk.

65 882
trailere i 2017

– en økning på 9 % fra 2016